Effective Tips Kung Paano Matanggal ang Pagiging Mahiyain (2017)

Effective Tips Kung Paano Matanggal ang Pagiging MahiyainEffective Tips Kung Paano Matanggal ang Pagiging Mahiyain

Di’ naman talaga ako mahiyain.

Lumalabas lang ‘to pag nasa mga occasion ako.

Tulad ng Kasal, Binyag, at Party.

Nawawala lang ‘to tuwing nasa isang grupo ako ng mga taong.

Continue reading

What to Do when Your Network Marketing Downlines Quit

What to Do when Your Network Marketing Downlines QuitWhat to Do when Your Network Marketing Downlines Quit

Quit-ting is an option.

Lalo na sa mga downlines mo.

In reality, hindi talaga natin hawak yung decision nila.

Tulad ni John isang 4th year drop-out college.

Continue reading